User Tools

Site Tools


2655--14400-baudot-la-gi

Baudot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14400
Tên thay thế 1990 WO4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0463264
Viễn điểm quỹ đạo 3.3223030
Độ lệch tâm 0.2376727
Chu kỳ quỹ đạo 1606.3810453
Độ bất thường trung bình 321.50303
Độ nghiêng quỹ đạo 4.62671
Kinh độ của điểm nút lên 202.11261
Acgumen của cận điểm 270.84560
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

14400 Baudot (1990 WO4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14400 Baudot
2655--14400-baudot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)