User Tools

Site Tools


2656--14794-konetskiy-la-gi

Konetskiy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14794
Tên thay thế 1976 SD5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6890031
Viễn điểm quỹ đạo 3.3542117
Độ lệch tâm 0.1100753
Chu kỳ quỹ đạo 1918.4720777
Độ bất thường trung bình 355.96946
Độ nghiêng quỹ đạo 9.64078
Kinh độ của điểm nút lên 213.36264
Acgumen của cận điểm 182.74861
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

14794 Konetskiy (1976 SD5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14794 Konetskiy
2656--14794-konetskiy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)