User Tools

Site Tools


2657--15111-winters-la-gi

Winters
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15111
Tên thay thế 2000 CY92
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7657450
Viễn điểm quỹ đạo 2.9301874
Độ lệch tâm 0.2479683
Chu kỳ quỹ đạo 1314.1235243
Độ bất thường trung bình 206.13263
Độ nghiêng quỹ đạo 5.37211
Kinh độ của điểm nút lên 30.10380
Acgumen của cận điểm 9.06633
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

15111 Winters (2000 CY92) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15111 Winters
2657--15111-winters-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)