User Tools

Site Tools


2658--15898-kharasterteam-la-gi

Kharasterteam
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec và L. Šarounová
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15898
Tên thay thế 1997 QP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4132029
Viễn điểm quỹ đạo 2.7517689
Độ lệch tâm 0.0655504
Chu kỳ quỹ đạo 1515.8469801
Độ bất thường trung bình 322.15863
Độ nghiêng quỹ đạo 13.61689
Kinh độ của điểm nút lên 328.03084
Acgumen của cận điểm 261.12830
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

15898 Kharasterteam (1997 QP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1997 bởi P. Pravec và L. Šarounová ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15898 Kharasterteam
2658--15898-kharasterteam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)