User Tools

Site Tools


2659--10891-fink-la-gi

Fink
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi ODAS
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10891
Tên thay thế 1997 QR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0023734
Viễn điểm quỹ đạo 2.5773320
Độ lệch tâm 0.1255449
Chu kỳ quỹ đạo 1265.6386798
Độ bất thường trung bình 345.24820
Độ nghiêng quỹ đạo 5.08418
Kinh độ của điểm nút lên 190.04089
Acgumen của cận điểm 245.84293
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

10891 Fink (1997 QR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1997 bởi ODAS ở Caussols. Nó được đặt tên cho Uwe Fink.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2659--10891-fink-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)