User Tools

Site Tools


2660--11066-sigurd-la-gi

Sigurd
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11066
Tên thay thế 1992 CC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo .8695859604608143
Viễn điểm quỹ đạo 1.913743488413312
Độ lệch tâm .3751469407887974
Chu kỳ quỹ đạo 599.6534758167585
Độ bất thường trung bình 72.68024905225616
Độ nghiêng quỹ đạo 36.88512084963006
Kinh độ của điểm nút lên 349.2699086646356
Acgumen của cận điểm 21.94545291332259
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

11066 Sigurd (1992 CC1) là một thiên thạch Apollo được phát hiện vào ngày 9 tháng 2 năm 1992 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker tại trạm thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser on 11066 Sigurd
2660--11066-sigurd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)