User Tools

Site Tools


2661--11241-eckhout-la-gi

Eckhout
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11241
Đặt tên theo Albert Eckhout
Tên thay thế 6792 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7536377
Viễn điểm quỹ đạo 3.0819515
Độ lệch tâm 0.0562606
Chu kỳ quỹ đạo 1820.4572979
Độ bất thường trung bình 237.58986
Độ nghiêng quỹ đạo 3.31212
Kinh độ của điểm nút lên 102.95509
Acgumen của cận điểm 213.47745
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

11241 Eckhout (6792 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11241 Eckhout
2661--11241-eckhout-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)