User Tools

Site Tools


2662--11430-lodewijkberg-la-gi

11430 Lodewijkberg là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1195.5383307 ngày (3.27 năm). Nó được đặt theo tên astronaut Lodewijk van den Berg.[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2662--11430-lodewijkberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)