User Tools

Site Tools


2664--11871-norge-la-gi

Norge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11871
Đặt tên theo Na Uy
Tên thay thế 1989 TP7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0756362
Viễn điểm quỹ đạo 2.4030652
Độ lệch tâm 0.0731080
Chu kỳ quỹ đạo 1224.0004872
Độ bất thường trung bình 60.82425
Độ nghiêng quỹ đạo 5.40345
Kinh độ của điểm nút lên 140.18845
Acgumen của cận điểm 19.34358
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

11871 Norge (1989 TP7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11871 Norge
2664--11871-norge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)