User Tools

Site Tools


2665--12084-unno-la-gi

Unno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12084
Đặt tên theo Unno Juza
Tên thay thế 1998 FL125
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3320119
Viễn điểm quỹ đạo 2.8273709
Độ lệch tâm 0.0960113
Chu kỳ quỹ đạo 1513.3871707
Độ bất thường trung bình 125.18762
Độ nghiêng quỹ đạo 13.42903
Kinh độ của điểm nút lên 202.10385
Acgumen của cận điểm 27.82968
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

12084 Unno (1998 FL125) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1998 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12084 Unno
2665--12084-unno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)