User Tools

Site Tools


2666--12272-geddylee-la-gi

12272 Geddylee là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1589.3592750 ngày (4.35 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1990.

Nó được đặt theo tên Geddy Lee, the lead singer, bassist, và keyboardist for the Canadian rock band, Rush.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2666--12272-geddylee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)