User Tools

Site Tools


2667--12460-mando-la-gi

Mando
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Sato
Nơi khám phá Chichibu
Ngày khám phá 3 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12460
Tên thay thế 1997 AF5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9142198
Viễn điểm quỹ đạo 2.6451604
Độ lệch tâm 0.1603158
Chu kỳ quỹ đạo 1257.2225251
Độ bất thường trung bình 243.74255
Độ nghiêng quỹ đạo 7.56341
Kinh độ của điểm nút lên 96.99425
Acgumen của cận điểm 234.38092
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

12460 Mando (1997 AF5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 1997 bởi N. Sato ở Chichibu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12460 Mando
2667--12460-mando-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)