User Tools

Site Tools


2668--13163-koyamachuya-la-gi

13163 Koyamachuya (tên chỉ định: 1995 UC45) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 28 tháng 10 năm 1995. Nó được đặt theo tên Chuya Koyama.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13163 Koyamachuya
2668--13163-koyamachuya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)