User Tools

Site Tools


2669--13421-holvorcem-la-gi

Holvorcem
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13421
Đặt tên theo Paulo R. Holvorcem
Tên thay thế 1999 VO12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4027793
Viễn điểm quỹ đạo 2.9055661
Độ lệch tâm 0.0947163
Chu kỳ quỹ đạo 1579.4001991
Độ bất thường trung bình 12.28067
Độ nghiêng quỹ đạo 3.29401
Kinh độ của điểm nút lên 123.81449
Acgumen của cận điểm 263.45505
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

13421 Holvorcem (1999 VO12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills. Nó được đặt theo tên Paulo R. Holvorcem.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13421 Holvorcem
2669--13421-holvorcem-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)