User Tools

Site Tools


2670--13730-willis-la-gi

Willis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13730
Tên thay thế 1998 RE47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9675306
Viễn điểm quỹ đạo 2.6791256
Độ lệch tâm 0.1531413
Chu kỳ quỹ đạo 1293.4934942
Độ bất thường trung bình 260.14099
Độ nghiêng quỹ đạo 6.30842
Kinh độ của điểm nút lên 214.67892
Acgumen của cận điểm 143.60346
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

13730 Willis (1998 RE47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13730 Willis
2670--13730-willis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)