User Tools

Site Tools


2671--14062-cremaschini-la-gi

Cremaschini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14062
Tên thay thế 1996 CR8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1178716
Viễn điểm quỹ đạo 2.7474902
Độ lệch tâm 0.1294084
Chu kỳ quỹ đạo 1385.8816540
Độ bất thường trung bình 66.69867
Độ nghiêng quỹ đạo 2.65865
Kinh độ của điểm nút lên 35.26884
Acgumen của cận điểm 132.77008
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

14062 Cremaschini (1996 CR8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1996 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14062 Cremaschini
2671--14062-cremaschini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)