User Tools

Site Tools


2672--14795-syoyou-la-gi

Syoyou
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 12 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14795
Tên thay thế 1977 EE7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3633592
Viễn điểm quỹ đạo 3.7500622
Độ lệch tâm 0.2268293
Chu kỳ quỹ đạo 1952.0005240
Độ bất thường trung bình 221.37332
Độ nghiêng quỹ đạo 2.76046
Kinh độ của điểm nút lên 347.31154
Acgumen của cận điểm 300.49808
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

14795 Syoyou (1977 EE7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1977 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14795 Syoyou
2672--14795-syoyou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)