User Tools

Site Tools


2674--15500-anantpatel-la-gi

Anantpatel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15500
Tên thay thế 1999 FO26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1345264
Viễn điểm quỹ đạo 2.7806566
Độ lệch tâm 0.1314560
Chu kỳ quỹ đạo 1407.2231278
Độ bất thường trung bình 169.54163
Độ nghiêng quỹ đạo 4.81793
Kinh độ của điểm nút lên 17.42588
Acgumen của cận điểm 127.44266
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

15500 Anantpatel (1999 FO26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15500 Anantpatel
2674--15500-anantpatel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)