User Tools

Site Tools


2675--10894-nakai-la-gi

Nakai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10894
Đặt tên theo R. Carlos Nakai
Tên thay thế 1997 SE30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3979768
Viễn điểm quỹ đạo 3.7386594
Độ lệch tâm 0.2184719
Chu kỳ quỹ đạo 1963.1296977
Độ bất thường trung bình 275.41290
Độ nghiêng quỹ đạo 1.96485
Kinh độ của điểm nút lên 240.65229
Acgumen của cận điểm 246.55806
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

10894 Nakai (1997 SE30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt tên cho R. Carlos Nakai.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2675--10894-nakai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)