User Tools

Site Tools


2676--11067-greenancy-la-gi

Greenancy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 25 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11067
Tên thay thế 1992 DC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6853536
Viễn điểm quỹ đạo 3.2454164
Độ lệch tâm 0.0944334
Chu kỳ quỹ đạo 1865.1770258
Độ bất thường trung bình 179.02911
Độ nghiêng quỹ đạo 2.45238
Kinh độ của điểm nút lên 158.83798
Acgumen của cận điểm 232.49011
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

11067 Greenancy (1992 DC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 2 năm 1992 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11067 Greenancy
2676--11067-greenancy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)