User Tools

Site Tools


2677--11431-karelbosscha-la-gi

11431 Karelbosscha là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2039.0558492 ngày (5.58 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1971.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2677--11431-karelbosscha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)