User Tools

Site Tools


2678--11688-amandugan-la-gi

Amandugan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11688
Tên thay thế 1998 FG53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2173173
Viễn điểm quỹ đạo 2.3889423
Độ lệch tâm 0.0372591
Chu kỳ quỹ đạo 1276.6623846
Độ bất thường trung bình 233.98408
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70253
Kinh độ của điểm nút lên 339.41054
Acgumen của cận điểm 299.35866
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11688 Amandugan (1998 FG53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11688 Amandugan
2678--11688-amandugan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)