User Tools

Site Tools


2679--11874-gringauz-la-gi

Gringauz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11874
Tên thay thế 1989 XD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8839926
Viễn điểm quỹ đạo 2.6118106
Độ lệch tâm 0.1618883
Chu kỳ quỹ đạo 1231.0179174
Độ bất thường trung bình 199.77143
Độ nghiêng quỹ đạo 4.87948
Kinh độ của điểm nút lên 150.17162
Acgumen của cận điểm 221.33367
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

11874 Gringauz (1989 XD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11874 Gringauz
2679--11874-gringauz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)