User Tools

Site Tools


2680--12086-joshualevine-la-gi

Joshualevine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12086
Tên thay thế 1998 HC22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1467346
Viễn điểm quỹ đạo 2.6620954
Độ lệch tâm 0.1071697
Chu kỳ quỹ đạo 1361.7975758
Độ bất thường trung bình 230.67766
Độ nghiêng quỹ đạo 5.18037
Kinh độ của điểm nút lên 209.79236
Acgumen của cận điểm 15.07066
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

12086 Joshualevine (1998 HC22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12086 Joshualevine
2680--12086-joshualevine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)