User Tools

Site Tools


2681--12464-manhattan-la-gi

Manhattan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak
Ngày khám phá ngày 2 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12464
Đặt tên theo Manhattan
Tên thay thế 1997 AH8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1611453
Viễn điểm quỹ đạo 2.4289289
Độ lệch tâm 0.0583397
Chu kỳ quỹ đạo 1269.9393710
Độ bất thường trung bình 107.30389
Độ nghiêng quỹ đạo 7.35368
Kinh độ của điểm nút lên 133.38718
Acgumen của cận điểm 336.58675
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12464 Manhattan (1997 AH8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1997, bởi dự án Spacewatch, ở Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak ở Hoa Kỳ.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12464 Manhattan
2681--12464-manhattan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)