User Tools

Site Tools


2682--12895-balbastre-la-gi

Balbastre
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12895
Tên thay thế 1998 QO99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0033340
Viễn điểm quỹ đạo 2.4733524
Độ lệch tâm 0.1049925
Chu kỳ quỹ đạo 1223.1745504
Độ bất thường trung bình 146.42433
Độ nghiêng quỹ đạo 6.11613
Kinh độ của điểm nút lên 128.71690
Acgumen của cận điểm 37.62687
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

12895 Balbastre (1998 QO99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12895 Balbastre
2682--12895-balbastre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)