User Tools

Site Tools


2683--13168-danoconnell-la-gi

Danoconnell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi AMOS
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13168
Tên thay thế 1995 XW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3781028
Viễn điểm quỹ đạo 2.8822160
Độ lệch tâm 0.0958332
Chu kỳ quỹ đạo 1558.0146220
Độ bất thường trung bình 142.79403
Độ nghiêng quỹ đạo 15.76419
Kinh độ của điểm nút lên 54.75345
Acgumen của cận điểm 223.12992
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

13168 Danoconnell (1995 XW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1995 bởi AMOS ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13168 Danoconnell
2683--13168-danoconnell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)