User Tools

Site Tools


2684--13423-bobwoolley-la-gi

Bobwoolley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13423
Tên thay thế 1999 VR22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5504323
Viễn điểm quỹ đạo 2.9470231
Độ lệch tâm 0.0721408
Chu kỳ quỹ đạo 1664.5468354
Độ bất thường trung bình 326.70056
Độ nghiêng quỹ đạo 4.03190
Kinh độ của điểm nút lên 285.61882
Acgumen của cận điểm 92.69545
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

13423 Bobwoolley (1999 VR22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13423 Bobwoolley
2684--13423-bobwoolley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)