User Tools

Site Tools


2685--13732-woodall-la-gi

Woodall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13732
Tên thay thế 1998 RC56
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1355059
Viễn điểm quỹ đạo 2.6133797
Độ lệch tâm 0.1006286
Chu kỳ quỹ đạo 1336.4139159
Độ bất thường trung bình 178.21976
Độ nghiêng quỹ đạo 6.04457
Kinh độ của điểm nút lên 204.90672
Acgumen của cận điểm 217.12895
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

13732 Woodall (1998 RC56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13732 Woodall
2685--13732-woodall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)