User Tools

Site Tools


2686--14065-flegel-la-gi

Flegel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 11 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14065
Tên thay thế 1996 EY5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1693512
Viễn điểm quỹ đạo 2.9884338
Độ lệch tâm 0.1588051
Chu kỳ quỹ đạo 1512.6842355
Độ bất thường trung bình 71.63291
Độ nghiêng quỹ đạo 2.22681
Kinh độ của điểm nút lên 20.48019
Acgumen của cận điểm 40.49025
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

14065 Flegel (1996 EY5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 3 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14065 Flegel
2686--14065-flegel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)