User Tools

Site Tools


2687--14413-geiger-la-gi

Geiger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14413
Tên thay thế 1991 RT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9521815
Viễn điểm quỹ đạo 2.6253597
Độ lệch tâm 0.1470611
Chu kỳ quỹ đạo 1264.7416619
Độ bất thường trung bình 265.38814
Độ nghiêng quỹ đạo 5.01105
Kinh độ của điểm nút lên 224.16514
Acgumen của cận điểm 177.27214
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

14413 Geiger (1991 RT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14413 Geiger
2687--14413-geiger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)