User Tools

Site Tools


2688--14812-rosario-la-gi

14812 Rosario là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1397.5992428 ngày (3.83 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 5 năm 1981.

Nó được đặt theo tên Argentinian city thuộc Rosario.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2688--14812-rosario-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)