User Tools

Site Tools


2689--15115-yvonneroe-la-gi

Yvonneroe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. M. Roe
Nơi khám phá Oaxaca
Ngày khám phá 29 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15115
Tên thay thế 2000 DA7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0803543
Viễn điểm quỹ đạo 2.7095957
Độ lệch tâm 0.1313670
Chu kỳ quỹ đạo 1353.7856755
Độ bất thường trung bình 41.70946
Độ nghiêng quỹ đạo 0.83025
Kinh độ của điểm nút lên 343.39882
Acgumen của cận điểm 229.56711
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

15115 Yvonneroe (2000 DA7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 2000 bởi J. M. Roe ở Oaxaca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15115 Yvonneroe
2689--15115-yvonneroe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)