User Tools

Site Tools


2690--15501-pepawlowski-la-gi

Pepawlowski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15501
Tên thay thế 1999 NK10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6543666
Viễn điểm quỹ đạo 3.0849460
Độ lệch tâm 0.0750228
Chu kỳ quỹ đạo 1775.5923524
Độ bất thường trung bình 272.60820
Độ nghiêng quỹ đạo 1.70818
Kinh độ của điểm nút lên 0.52169
Acgumen của cận điểm 336.74439
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

15501 Pepawlowski (1999 NK10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15501 Pepawlowski
2690--15501-pepawlowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)