User Tools

Site Tools


2691--15902-dost-l-la-gi

15902 Dostál là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1242.6179004 ngày (3.40 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
2691--15902-dost-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)