User Tools

Site Tools


2692--10895-aynrand-la-gi

Aynrand
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. R. Viscome
Nơi khám phá Rand Observatory
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10895
Đặt tên theo Ayn Rand
Tên thay thế 1997 TC18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0961847
Viễn điểm quỹ đạo 2.4321217
Độ lệch tâm 0.0741860
Chu kỳ quỹ đạo 1244.3918113
Độ bất thường trung bình 327.76085
Độ nghiêng quỹ đạo 5.14459
Kinh độ của điểm nút lên 55.37253
Acgumen của cận điểm 61.30245
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10895 Aynrand (1997 TC18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1997 bởi G. R. Viscome ở Rand Observatory. Nó được đặt tên cho Ayn Rand.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2692--10895-aynrand-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)