User Tools

Site Tools


2693--11072-hiraoka-la-gi

Hiraoka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11072
Tên thay thế 1992 GP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1138687
Viễn điểm quỹ đạo 2.6596153
Độ lệch tâm 0.1143288
Chu kỳ quỹ đạo 1346.8109201
Độ bất thường trung bình 97.69930
Độ nghiêng quỹ đạo 12.07927
Kinh độ của điểm nút lên 183.32085
Acgumen của cận điểm 65.83957
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

11072 Hiraoka (1992 GP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11072 Hiraoka
2693--11072-hiraoka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)