User Tools

Site Tools


2694--11243-de-graauw-la-gi

11243 de Graauw là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1692.6278160 ngày (4.63 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1975.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2694--11243-de-graauw-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)