User Tools

Site Tools


2695--11432-kerkhoven-la-gi

11432 Kerkhoven là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2024.3001488 ngày (5.54 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2695--11432-kerkhoven-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)