User Tools

Site Tools


2696--11690-carodulaney-la-gi

Carodulaney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11690
Tên thay thế 1998 FV60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0944274
Viễn điểm quỹ đạo 2.4578280
Độ lệch tâm 0.0798287
Chu kỳ quỹ đạo 1254.2766916
Độ bất thường trung bình 292.23008
Độ nghiêng quỹ đạo 6.05459
Kinh độ của điểm nút lên 9.04903
Acgumen của cận điểm 236.29415
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11690 Carodulaney (1998 FV60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11690 Carodulaney
2696--11690-carodulaney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)