User Tools

Site Tools


2697--12087-tiffanylin-la-gi

Tiffanylin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12087
Tên thay thế 1998 HB30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8536879
Viễn điểm quỹ đạo 2.5675239
Độ lệch tâm 0.1614571
Chu kỳ quỹ đạo 1200.5089758
Độ bất thường trung bình 210.22535
Độ nghiêng quỹ đạo 3.48605
Kinh độ của điểm nút lên 69.67172
Acgumen của cận điểm 302.33596
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

12087 Tiffanylin (1998 HB30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12087 Tiffanylin
2697--12087-tiffanylin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)