User Tools

Site Tools


2698--12278-kisohinoki-la-gi

12278 Kisohinoki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kin Endate, Kazuo Watanabe
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10358
Đặt tên theo Gustav Kirchhoff
Tên thay thế 1993 TH32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 217.53385 n/a deg
Độ lệch tâm 0,1694379
Chu kỳ quỹ đạo 1604.6

12278 Kisohinoki là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1604.7615772 ngày (4,39 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2698--12278-kisohinoki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)