User Tools

Site Tools


2699--12896-geoffroy-la-gi

Geoffroy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12896
Tên thay thế 1998 QV102
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8016993
Viễn điểm quỹ đạo 5.1088709
Độ lệch tâm 0.2916568
Chu kỳ quỹ đạo 2873.1951247
Độ bất thường trung bình 76.71097
Độ nghiêng quỹ đạo 6.34428
Kinh độ của điểm nút lên 47.15769
Acgumen của cận điểm 322.17827
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

12896 Geoffroy (1998 QV102) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12896 Geoffroy
2699--12896-geoffroy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)