User Tools

Site Tools


2700--13174-timossi-la-gi

Timossi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13174
Tên thay thế 1996 CT8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3728655
Viễn điểm quỹ đạo 2.9333095
Độ lệch tâm 0.1056211
Chu kỳ quỹ đạo 1578.4316782
Độ bất thường trung bình 9.39724
Độ nghiêng quỹ đạo 15.15042
Kinh độ của điểm nút lên 136.95856
Acgumen của cận điểm 292.66982
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

13174 Timossi (1996 CT8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1996 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13174 Timossi
2700--13174-timossi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)