User Tools

Site Tools


2701--13424-margalida-la-gi

Margalida
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. Pacheco và A. Lopez
Nơi khám phá Observatori Astronómic de Mallorca
Ngày khám phá 8 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13424
Đặt tên theo Santa Margalida
Tên thay thế 1999 VD24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0582990
Viễn điểm quỹ đạo 2.9906222
Độ lệch tâm 0.1846579
Chu kỳ quỹ đạo 1465.0462550
Độ bất thường trung bình 102.23063
Độ nghiêng quỹ đạo 5.07941
Kinh độ của điểm nút lên 259.23259
Acgumen của cận điểm 67.17123
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

13424 Margalida (1999 VD24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1999 bởi R. Pacheco và A. Lopez ở Observatori Astronómic de Mallorca (Majorca Observatory).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13424 Margalida
2701--13424-margalida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)