User Tools

Site Tools


2702--13733-dylanyoung-la-gi

Dylanyoung
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13733
Tên thay thế 1998 RA59
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1294474
Viễn điểm quỹ đạo 2.4936268
Độ lệch tâm 0.0787743
Chu kỳ quỹ đạo 1283.6591932
Độ bất thường trung bình 39.95906
Độ nghiêng quỹ đạo 4.35229
Kinh độ của điểm nút lên 210.33811
Acgumen của cận điểm 13.00785
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

13733 Dylanyoung (1998 RA59) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13733 Dylanyoung
2702--13733-dylanyoung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)