User Tools

Site Tools


2703--14068-hauserov-la-gi

14068 Hauserová là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1546.1808795 ngày (4.23 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
2703--14068-hauserov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)