User Tools

Site Tools


2704--14420-massey-la-gi

Massey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14420
Tên thay thế 1991 SM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6733013
Viễn điểm quỹ đạo 3.3506785
Độ lệch tâm 0.1124468
Chu kỳ quỹ đạo 1909.3198250
Độ bất thường trung bình 69.43816
Độ nghiêng quỹ đạo 11.20983
Kinh độ của điểm nút lên 122.43671
Acgumen của cận điểm 220.90024
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

14420 Massey (1991 SM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1991 bởi R. H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14420 Massey
2704--14420-massey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)