User Tools

Site Tools


2705--14814-gurij-la-gi

Gurij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14814
Tên thay thế 1981 RL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0043533
Viễn điểm quỹ đạo 3.3288067
Độ lệch tâm 0.2483431
Chu kỳ quỹ đạo 1590.4878225
Độ bất thường trung bình 29.03533
Độ nghiêng quỹ đạo 10.72320
Kinh độ của điểm nút lên 289.72586
Acgumen của cận điểm 88.36262
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

14814 Gurij (1981 RL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1981 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14814 Gurij
2705--14814-gurij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)