User Tools

Site Tools


2706--15118-elizabethsears-la-gi

Elizabethsears
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15118
Tên thay thế 2000 DP82
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1439116
Viễn điểm quỹ đạo 2.6160324
Độ lệch tâm 0.0991862
Chu kỳ quỹ đạo 1341.0846536
Độ bất thường trung bình 161.24547
Độ nghiêng quỹ đạo 3.35784
Kinh độ của điểm nút lên 77.48741
Acgumen của cận điểm 342.85452
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

15118 Elizabethsears (2000 DP82) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15118 Elizabethsears
2706--15118-elizabethsears-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)